Saturday, 22/01/2022 - 15:45|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS HUỲNH BÁ CHÁNH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường THCS Huỳnh Bá Chánh tổ chức dạy học trực tuyến

Lịch dạy học trực tuyến, HDSD ZOOM, Lịch học qua truyền hình

Kính gửi các bậc Cha mẹ học sinh cùng các em học sinh yêu quý!

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, việc đến trường của các em học sinh phải chờ thông báo của các cấp có thẩm quyền. Trong thời gian này, tập thể thầy cô giáo nhà trường đã không ngừng tìm tòi các phần mềm, các kênh thông tin để truyền tải kiến thức đến các em học sinh. 

Từ thứ 2 ngày 30/03/2020, thầy cô giáo trường THCS Huỳnh Bá Chánh sẽ tổ chức dạy học trực tuyến ba môn Toán, Văn, Anh cho học sinh nhà trường qua phần mềm ZOOM (HDSD phần mềm ZOOM cho HS ở bên dưới); Dưới đây là lịch học trực tuyến do nhà trường tổ chức.

THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN

MÔN: TOÁN, NGỮ VĂN, TIẾNG ANH
KHỐI LỚP: 6,7,8,9

*Buổi sáng: Khối 7,9

Thời gian

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

8h00-8h40

Ngữ Văn 7

Toán 9

Toán 7

Ngữ Văn 9

Toán 9

Ngữ Văn 7

8h50-9h30

Tiếng Anh 7

Ngữ Văn 9

Tiếng Anh 7

Tiếng Anh 9

Tiếng Anh 9

Toán 7

 

*Buổi chiều: Khối 6,8

Thời gian

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

14h30-15h10

Ngữ Văn 6

Toán 8

Toán 6

Ngữ Văn 8

Toán 8

Ngữ Văn 6

15h20-16h00

Tiếng Anh 6

Ngữ Văn 8

Tiếng Anh 6

Tiếng Anh 8

Tiếng Anh 8

Toán 6

 

Phụ huynh, học sinh theo từng khung thời gian trong lịch học ở trên, sử dụng mã ID theo lớp, theo môn dưới đây của GV để đăng nhập vào tham gia học. Để thuận tiện, học sinh nên đăng nhập vào học trước 5 phút. Trong trường hợp HS chưa sử dụng được PM ZOOM theo dõi Video dướng dẫn sử dụng bên dưới.

MÃ ID CỦA GIÁO VIÊN

TRÊN PHẦN MỀM ZOOM

 

LỚP

MÔN TOÁN

MÔN NGỮ VĂN

MÔN TIẾNG ANH

6/1

ID: 6593710416
GVGD: Trần Thị Thủy Tiên

ID: 8974610095
GVGD: Trần Thị Khỏe

ID: 6902830059
GVGD: Huỳnh Thị Thu Mỹ

6/2

ID: 5743170526
GVGD: Nguyễn Thị Ngọc Hân

ID: 9612093088
GVGD: Nguyễn Thị Lê Na

ID: 2749905730
GVGD: Phạm Thị Phúc

6/3

ID: 6593710416
GVGD: Trần Thị Thủy Tiên

ID: 7991071732
GVGD: Trịnh Thị Thu Hiền

ID: 3079439635
GVGD: Nguyễn Thị Linh

6/4

ID: 9923336104
GVGD: Võ Tuyết Nhung

ID: 9612093088
GVGD: Nguyễn Thị Lê Na

ID: 6121742043
GVGD: Phan Thị Thu Nhi

6/5

ID: 9970237795
GVGD: Hồ Thị Thâm Ân

ID: 7991071732
GVGD: Trịnh Thị Thu Hiền

ID: 6902830059
GVGD: Huỳnh Thị Thu Mỹ

6/6

ID: 9970237795
GVGD: Hồ Thị Thâm Ân

ID: 7991071732
GVGD: Trịnh Thị Thu Hiền

ID: 6121742043
GVGD: Phan Thị Thu Nhi

6/7

ID: 9970237795
GVGD: Hồ Thị Thâm Ân

ID: 8974610095
GVGD: Trần Thị Khỏe

ID: 2749905730
GVGD: Phạm Thị Phúc

6/8

ID: 9923336104
GVGD: Võ Tuyết Nhung

ID: 9612093088
GVGD: Nguyễn Thị Lê Na

ID: 6121742043
GVGD: Phan Thị Thu Nhi

6/9

ID: 9923336104
GVGD: Võ Tuyết Nhung

ID: 8974610095
GVGD: Trần Thị Khỏe

ID: 3079439635
GVGD: Nguyễn Thị Linh

7/1

ID: 4840362106
GVGD: Đỗ Hoàng Yến Minh

ID: 2234274611
GVGD: Nguyễn Thị Thu Hằng

ID: 7183964291
GVGD: NguyễnThị Hiền

7/2

ID: 3333800108
GVGD: Phạm Thị Phương

ID: 7913623646
GVGD: Mai Thị Huyền

ID: 8610756809
GVGD: Hoàng Mai Hà

7/3

ID: 3992588973
GVGD: Nguyễn Thị Thu Hòa

ID: 7913623646
GVGD: Mai Thị Huyền

ID: 3661181259
GVGD: Nguyễn Công Khanh

7/4

ID: 7512049228
GVGD: Lê Hoàng Chí Tâm

ID: 7930487659
GVGD: Nguyễn Thị Thúy Hằng

ID: 8610756809
GVGD: Hoàng Mai Hà

7/5

ID: 4138015077
GVGD: Kiều Văn Quốc

ID: 7930487659
GVGD: Nguyễn Thị Thúy Hằng

ID: 7183964291
GVGD: NguyễnThị Hiền

7/6

ID: 4840362106
GVGD: Đỗ Hoàng Yến Minh

ID: 2234274611
GVGD: NguyễnThị Thu Hằng

ID: 3661181259
GVGD: Nguyễn Công Khanh

7/7

ID: 3992588973
GVGD: Nguyễn Thị Thu Hòa

ID: 2234274611
GVGD: Nguyễn Thị Thu Hằng

ID: 7183964291
GVGD: NguyễnThị Hiền

7/8

ID: 3333800108
GVGD: Phạm Thị Phương

ID: 7930487659
GVGD: Nguyễn Thị Thúy Hằng

ID: 3661181259
GVGD: Nguyễn Công Khanh

8/1

ID: 4987770876
GVGD: Đinh Thị Giang

ID: 7991071732
GVGD: Trịnh Thị Thu Hiền

ID: 2749905730
GVGD: Phạm Thị Phúc

8/2

ID: 2025232556
GVGD: Nguyễn Phúc Nhất

ID: 2899103881
GVGD: Trần Thị Thanh Tâm

ID: 6902830059
GVGD: Huỳnh Thị Thu Mỹ

8/3

ID: 5743170526
GVGD: Nguyễn Thị Ngọc Hân

ID: 7991071732
GVGD: Trịnh Thị Thu Hiền

ID: 3079439635
GVGD: Nguyễn Thị Linh

8/4

ID: 2025232556
GVGD: Nguyễn Phúc Nhất

ID: 9612093088
GVGD: Nguyễn Thị Lê Na

ID: 2749905730
GVGD: Phạm Thị Phúc

8/5

ID: 4987770876
GVGD: Đinh Thị Giang

ID: 7991071732
GVGD: Trịnh Thị Thu Hiền

ID: 3079439635
GVGD: Nguyễn Thị Linh

8/6

ID: 5743170526
GVGD: Nguyễn Thị Ngọc Hân

ID: 8974610095
GVGD: Trần Thị Khỏe

ID: 6902830059
GVGD: Huỳnh Thị Thu Mỹ

8/7

ID: 6593710416
GVGD: Trần Thị Thủy Tiên

ID: 9612093088
GVGD: Nguyễn Thị Lê Na

ID: 3079439635
GVGD: Nguyễn Thị Linh

8/8

ID: 4987770876
GVGD: Đinh Thị Giang

ID: 8974610095
GVGD: Trần Thị Khỏe

ID: 6902830059
GVGD: Huỳnh Thị Thu Mỹ

9/1

ID: 7512049228
GVGD: Lê Hoàng Chí Tâm

ID: 3269536818
GVGD: Nguyễn Thị Lành

ID: 8610756809
GVGD: Hoàng Mai Hà

9/2

ID: 4138015077
GVGD: Kiều Văn Quốc

ID: 7930487659
GVGD: Nguyễn Thị Thúy Hằng

ID: 7183964291
GVGD: NguyễnThị Hiền

9/3

ID: 4138015077
GVGD: Kiều Văn Quốc

ID: 2899103881
GVGD: Trần Thị Thanh Tâm

ID: 7183964291
GVGD: NguyễnThị Hiền

9/4

ID: 3333800108
GVGD: Phạm Thị Phương

ID: 2899103881
GVGD: Trần Thị Thanh Tâm

ID: 3661181259
GVGD: Nguyễn Công Khanh

9/5

ID: 3992588973
GVGD: Nguyễn Thị Thu Hòa

ID: 2234274611
GVGD: Nguyễn Thị Thu Hằng

ID: 6121742043
GVGD: Phan Thị Thu Nhi

9/6

ID: 4840362106
GVGD: Đỗ Hoàng Yến Minh

ID: 3269536818
GVGD: Nguyễn Thị Lành

ID: 8610756809
GVGD: Hoàng Mai Hà

9/7

ID: 817-240-0484
GVGD: Nguyễn Ngọc Phú

ID: 2234274611
GVGD: Nguyễn Thị Thu Hằng

ID: 3661181259
GVGD: Nguyễn Công Khanh

9/8

ID: 2025232556
GVGD: Nguyễn Phúc Nhất

ID: 7913623646
GVGD: Mai Thị Huyền

ID: 6121742043
GVGD: Phan Thị Thu Nhi

 

Video hướng dẫn học sinh sử dụng phần mềm ZOOM:

Nhà trường rất mong các bậc CMHS bên cạnh việc nhắc nhở con em giữ gìn sức khỏe, cần tăng cường đôn đốc và tạo điều kiện cho các em tham gia học tập trên phần mềm zoom theo thời khóa biểu của nhà trường, học tập trên website, facebook trường THCS Huỳnh Bá Chánh, học tập trên truyền hình và các kênh thông tin khác.

LỊCH HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH

MÔN: TOÁN, NGỮ VĂN, TIẾNG ANH LỚP 9

 

Thời gian

Thứ Hai

Thứ Tư

Thứ Sáu

14h30-15h15

Toán

Tiếng Anh

Ngữ Văn

15h15-16h00

Ngữ Văn

Toán

Tiếng Anh

 

* Kênh phát sóng: - DanangTV1;

                                - DanangTV2;

                                - Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng;
                                - Trực tuyến trên website
www.danangtv.vn.

* Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ Thứ Hai (30/3/2020).

Về phía học sinh, thầy cô mong rằng các em hãy cố gắng khắc phục khó khăn tham gia học tập đầy đủ, tích cực và thực hiện tốt các nội dung thầy cô giáo yêu cầu. Bên cạnh việc học tập, các em nhớ thường xuyên luyện tập TDTT để tăng cường sức khỏe, hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết, vui chơi, giải trí lành mạnh.

Với sự nỗ lực của thầy và trò nhà trường cùng sự quan tâm, hỗ trợ của các bậc CMHS, chúng ta sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này để cùng ngành GD&ĐT hoàn thành mục tiêu đề ra./.

Trân trọng!


Tổng số điểm của bài viết là: 27 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết