Saturday, 22/01/2022 - 15:44|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS HUỲNH BÁ CHÁNH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch dạy học trực tuyến tại trường THCS Huỳnh Bá Chánh từ ngày 6/4/2020

TKB tuần 2, ID giáo viên

Nhằm điều chỉnh một số bất hợp lý và hỗ trợ tốt cho công tác giảng dạy của giáo viên và việc học của học sinh đảm bảo, từ ngày 6/4/2020 nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến theo TKB như sau:

*Buổi sáng: Khối 7,9

Thời gian

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

8h00-8h40

Ngữ Văn 7

Ngữ Văn 9

Toán 7

Tiếng Anh 9

Tiếng Anh 9

Toán 7

8h50-9h30

Tiếng Anh

7/2,4,5,6,7,8

Toán 9

Tiếng Anh

7/2,4,5,6,7,8

Ngữ Văn 9

Toán 9

Ngữ Văn 7

9h40-10h20

Tiếng Anh

7/1,3

 

Tiếng Anh

7/1,3

 

 

 

*Buổi chiều: Khối 6,8

Thời gian

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

14h15-14h55

Ngữ Văn 6/1,3,4,5,6,7,8,9

Ngữ Văn 8

Toán 6/1,2,3,4,7,8,9

Ngữ Văn 8

Toán 8

Ngữ Văn 6/1,3,4,5,6,7,8,9

15h05-15h45

Tiếng Anh

6/1,2,3,4,5,6,7,9

Toán 8

Ngữ Văn 6/2

Tiếng Anh

6/1,2,3,4,5,6,7,9

Tiếng Anh 8/1,4,5,6,7,8

Ngữ Văn 6/2

Tiếng Anh 8/1,4,5,6,7,8

Toán 6/1,2,3,4,7,8,9

15h55-16h35

Tiếng Anh 6/8

 

 

Tiếng Anh 6/8

Toán 6/5,6

Tiếng Anh 8/2,3

Toán 6/5,6

Tiếng Anh

8/2,3

 

Mã ID của GV nhà trường, các em lưu ý: ID của một số thầy cô có thay đổi, các em theo dõi bảng dưới để vào lớp cho đúng nhé.
Chú ý: từ ngày mai HS sau khi nhập ID phải nhập mật khẩu (password) mới có thể tham gia học. Nếu có yêu cẩu mật khẩu các em sẽ dùng MK: 8888 để nhập vào nhé.

LỚP

MÔN TOÁN

MÔN NGỮ VĂN

MÔN TIẾNG ANH

6/1

ID: 6593710416

GVGD: Trần Thị Thủy Tiên

ID: 8974610095
GVGD: Trần Thị Khỏe

ID: 6902830059
GVGD: Huỳnh Thị Thu Mỹ

6/2

ID: 6807891808
GVGD: Nguyễn Thị Ngọc Hân

ID: 9612093088
GVGD: Nguyễn Thị Lê Na

ID: 2749905730
GVGD: Phạm Thị Phúc

6/3

ID: 6593710416

GVGD: Trần Thị Thủy Tiên

ID: 7991071732
GVGD: Trịnh Thị Thu Hiền

ID: 3079439635
GVGD: Nguyễn Thị Linh

6/4

ID: 9923336104
GVGD: Võ Tuyết Nhung

ID: 9612093088
GVGD: Nguyễn Thị Lê Na

ID: 6121742043
GVGD: Phan Thị Thu Nhi

6/5

ID: 9970237795
GVGD: Hồ Thị Thâm Ân

ID: 7991071732
GVGD: Trịnh Thị Thu Hiền

ID: 6902830059
GVGD: Huỳnh Thị Thu Mỹ

6/6

ID: 9970237795
GVGD: Hồ Thị Thâm Ân

ID: 9954154707

GVGD: Đặng Văn Huê

ID: 6121742043
GVGD: Phan Thị Thu Nhi

6/7

ID: 9970237795
GVGD: Hồ Thị Thâm Ân

ID: 8974610095
GVGD: Trần Thị Khỏe

ID: 2749905730
GVGD: Phạm Thị Phúc

6/8

ID: 9970237795
GVGD: Hồ Thị Thâm Ân

ID: 9612093088
GVGD: Nguyễn Thị Lê Na

ID: 6121742043
GVGD: Phan Thị Thu Nhi

6/9

ID: 9923336104
GVGD: Võ Tuyết Nhung

ID: 9954154707

GVGD: Đặng Văn Huê

ID: 3079439635
GVGD: Nguyễn Thị Linh

7/1

ID: 4840362106
GVGD: Đỗ Hoàng Yến Minh

ID: 2234274611
GVGD: Nguyễn Thị Thu Hằng

ID: 7183964291
GVGD: NguyễnThị Hiền

7/2

ID: 3333800108
GVGD: Phạm Thị Phương

ID: 7913623646
GVGD: Mai Thị Huyền

ID: 8610756809
GVGD: Hoàng Mai Hà

7/3

ID: 4523687264
GVGD: Nguyễn Thị Thu Hòa

ID: 7913623646
GVGD: Mai Thị Huyền

ID: 3661181259
GVGD: Nguyễn Công Khanh

7/4

ID: 9364517335
GVGD: Lê Hoàng Chí Tâm

ID: 7930487659
GVGD: Nguyễn Thị Thúy Hằng

ID: 8610756809
GVGD: Hoàng Mai Hà

7/5

ID: 4138015077
GVGD: Kiều Văn Quốc

ID: 7930487659
GVGD: Nguyễn Thị Thúy Hằng

ID: 7183964291
GVGD: NguyễnThị Hiền

7/6

ID: 4840362106
GVGD: Đỗ Hoàng Yến Minh

ID: 2234274611
GVGD: NguyễnThị Thu Hằng

ID: 3661181259
GVGD: Nguyễn Công Khanh

7/7

ID: 4523687264
GVGD: Nguyễn Thị Thu Hòa

ID: 3269536818
GVGD: Nguyễn Thị Lành

ID: 7183964291
GVGD: NguyễnThị Hiền

7/8

ID: 3333800108
GVGD: Phạm Thị Phương

ID: 3269536818
GVGD: Nguyễn Thị Lành

ID: 3661181259
GVGD: Nguyễn Công Khanh

8/1

ID: 4987770876
GVGD: Đinh Thị Giang

ID: 7991071732
GVGD: Trịnh Thị Thu Hiền

ID: 2749905730
GVGD: Phạm Thị Phúc

8/2

ID: 2025232556
GVGD: Nguyễn Phúc Nhất

ID: 4863316821
GVGD: Trần Thị Thanh Tâm

ID: 6902830059
GVGD: Huỳnh Thị Thu Mỹ

8/3

ID: 6807891808
GVGD: Nguyễn Thị Ngọc Hân

ID: 4863316821
GVGD: Trần Thị Thanh Tâm

ID: 3079439635
GVGD: Nguyễn Thị Linh

8/4

ID: 2025232556
GVGD: Nguyễn Phúc Nhất

ID: 9612093088
GVGD: Nguyễn Thị Lê Na

ID: 2749905730
GVGD: Phạm Thị Phúc

8/5

ID: 6593710416

GVGD: Trần Thị Thủy Tiên

ID: 7991071732
GVGD: Trịnh Thị Thu Hiền

ID: 3079439635
GVGD: Nguyễn Thị Linh

8/6

ID: 6807891808
GVGD: Nguyễn Thị Ngọc Hân

ID: 8974610095
GVGD: Trần Thị Khỏe

ID: 6902830059
GVGD: Huỳnh Thị Thu Mỹ

8/7

ID: 6593710416

GVGD: Trần Thị Thủy Tiên

ID: 9612093088
GVGD: Nguyễn Thị Lê Na

ID: 3079439635
GVGD: Nguyễn Thị Linh

8/8

ID: 4987770876
GVGD: Đinh Thị Giang

ID: 8974610095
GVGD: Trần Thị Khỏe

ID: 6902830059
GVGD: Huỳnh Thị Thu Mỹ

9/1

ID: 9364517335
GVGD: Lê Hoàng Chí Tâm

ID: 3269536818
GVGD: Nguyễn Thị Lành

ID: 8610756809
GVGD: Hoàng Mai Hà

9/2

ID: 4138015077
GVGD: Kiều Văn Quốc

ID: 7930487659
GVGD: Nguyễn Thị Thúy Hằng

ID: 7183964291
GVGD: NguyễnThị Hiền

9/3

ID: 4138015077
GVGD: Kiều Văn Quốc

ID: 4863316821
GVGD: Trần Thị Thanh Tâm

ID: 7183964291
GVGD: NguyễnThị Hiền

9/4

ID: 3333800108
GVGD: Phạm Thị Phương

ID: 4863316821
GVGD: Trần Thị Thanh Tâm

ID: 3661181259
GVGD: Nguyễn Công Khanh

9/5

ID: 4523687264
GVGD: Nguyễn Thị Thu Hòa

ID: 2234274611
GVGD: Nguyễn Thị Thu Hằng

ID: 6121742043
GVGD: Phan Thị Thu Nhi

9/6

ID: 4840362106
GVGD: Đỗ Hoàng Yến Minh

ID: 3269536818
GVGD: Nguyễn Thị Lành

ID: 8610756809
GVGD: Hoàng Mai Hà

9/7

ID: 817-240-0484
GVGD: Nguyễn Ngọc Phú

ID: 2234274611
GVGD: Nguyễn Thị Thu Hằng

ID: 3661181259
GVGD: Nguyễn Công Khanh

9/8

ID: 2025232556
GVGD: Nguyễn Phúc Nhất

ID: 7913623646
GVGD: Mai Thị Huyền

ID: 6121742043
GVGD: Phan Thị Thu Nhi

Nhà trường rất mong các em học sinh tham gia học đẩy đủ và chất lượng.

Tổng số điểm của bài viết là: 17 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết