Chào mừng đến với website trường THCS Huỳnh Bá Chánh - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng. Hôm nay là:

logo2

Số:    /BC-THCS HBC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

Hoà Hải, ngày 24 tháng 9 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC

NĂM HỌC 2015-2016

I. VỀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC VÀ CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

Phát huy những kết quả, thành tích và các kinh nghiệm của năm học 2014 – 2015, thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tiếp tục phát triển cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, từng bước thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa, thực hiện tốt chủ trương đổi mới nội dung và phương pháp dạy học; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp.

Trong năm học 2015– 2016 đơn vị thống nhất tập trung thực hiện các nhiệm vụ và các chỉ tiêu đã được Hội nghị biểu quyết thông qua như sau :

1. Về Phương hướng nhiệm vụ năm học

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất 05 nhiệm vụ trọng tâm đã được đ/c: Đặng Phước Trường Hiệu trưởng nhà trường báo cáo trước Hội nghị (có VB kèm theo).

2. Về Giải pháp thực hiện

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất các nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp thực hiện đã được đ/c: Đặng Phước Trường Hiệu trưởng nhà trường báo cáo trước Hội nghị (có VB kèm theo).

3. Về các chỉ tiêu phấn đấu

- Chất lượng từng bộ môn:

+ Môn Toán, Ngữ văn: 82,5% TB trở lên.            

+ Môn Tiếng Anh: 73% TB trở lên.

+ Môn Hóa: 85% TB trở lên.             

+ Môn Vật lý : 90% TB trở lên.

+ Môn Sử- địa: 93% TB trở lên.       

+ Môn Sinh : 95% TB trở lên.

+ Môn CN, GDCD 98% TB trở lên.

+ Tin học: 100% TB trở lên.              

+ Môn  TD-N-H: 100% TB trở lên.

- Chất lượng hai mặt:

+ Học lực: Giỏi: 29% trở lên, Khá: 33% trở lên, TB: 33% trở lên, Yếu: 4,5% trở xuống, Kém: 0,5 trở xuống %.

+ Hạnh kiểm: Tốt: 85% trở lên, Khá: 12% trở lên, Trung bình: 3% trở xuống, Yếu: 0%.                  

- Lên lớp thẳng                                    : 95%  trở lên.

- Lên lớp sau thi lại                              : 99,5 % trở lên.

- Tỷ lệ HS tốt nghiệp THCS                : 99% trở lên.

- Tỷ lệ vào lớp 10 THPT công lập     : 90% trở lên.

- Đỗ vào trường chuyên Lê Quý Đôn  : 5 em trở lên.

- Cháu ngoan Bác Hồ                          : 80% trở lên.

- Chi đội mạnh                                    : 20 chi đội.

- Chi đội xuất sắc                                : 18 chi đội.

- Lớp tiên tiến                                      : 18 lớp.

- Kết nạp Đoàn viên                                     : 80% học sinh đủ tuổi.

- Học sinh giỏi cấp thành phố: 20 giải trở lên, xếp toàn đoàn vị thứ 8 – 10/57 trường THCS trong thành phố.

- Học sinh giỏi cấp quận (lớp 8) : 15 giải trở lên (xếp 2/5 trường).

- Giải toán qua mạng                 : xếp 2/5 trường trong quận.

- Giải Tiếng Anh qua mạng       : xếp 2/5 trường trong quận.

- Giải Hội khoẻ Phù Đổng                   : nhì toàn đoàn cấp quận.

- Các giải khác                           : xếp nhất hoặc nhì cấp quận.

II. VỀ NỘI DUNG QUY CHẾ CƠ QUAN, QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ, QUY CHẾ THI ĐUA –KHEN THƯỞNG VÀ QUY CHẾ CHI TIÊU NỘ BỘ

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất:

1. Tiếp tục thực hiện Quy chế cơ quan đã được ban hành theo quyết định số: 77 ngày 28 tháng 9 năm 2013 của Hiệu trưởng trường THCS Huỳnh Bá Chánh. Quy chế này gồm: 8 Chương và 37 Điều.

2. Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đã được ban hành theo quyết định số: 75 ngày 28 tháng 9 năm 2013 của Hiệu trưởng trường THCS Huỳnh Bá Chánh. Quy chế này gồm: 4 Chương và 18 Điều.

3. Tiếp tục thực hiện Quy ước chấm điểm thi đua đã được thực hiện trong năm học 2014-2015. Có điều chỉnh bổ sung như sau:

Mục I. BGH CHẤM 7 tiêu chí 35 điểm nay sửa lại: BGH chấm 7 tiêu chí 40 điểm.

Mục 2. Công tác chuyên môn 4 tiêu chí 20 điểm nay sửa lại: Công tác chuyên môn 4 tiêu chí 25 điểm.

Mục c. tiêu chí 3: Thực hiện tiến độ kiểm tra và vào điểm 5 điểm. Người chấm cô Lan PHT nay sửa lại: Thực hiện tiến độ kiểm tra và vào điểm 10 điểm. Người chấm cô Lan PHT kết hợp với các TTCM.

 Mục II. TỔ CHUYÊN MÔN (7 tiêu chí, 35 điểm) nay sửa lại: TỔ CHUYÊN MÔN (5 tiêu chí, 30 điểm).

Mục 2. Chuyên môn (6 tiêu chí, 30 điểm) nay sửa lại: Chuyên môn (4 tiêu chí, 25 điểm).

Mục a. Tiêu chí 1: Hồ sơ sổ sách 5 điểm nay sửa lại: Hồ sơ sổ sách 10 điểm.

Bổ sung vào Tiêu chí 1: Hồ sơ sổ sách: + Lên lịch báo giảng sai -0,5điểm/lần.

Bỏ mục b. tiêu chí 2: thực hiện chương trình (5 điểm) và mục c. tiêu chí 3: chấm, trả bài, vào điểm (5 điểm).

Mục d. tiêu chí 4: thao giảng, dự giờ (5 điểm): Không dự giờ thao giảng tổ: có phép: - 0,5 điểm/lần; không phép: -1 điểm/lần. Không dự giờ thao giảng cụm: có phép: -1 điểm/lần; không phép: -2 điểm/lần nay sửa lại: Không dự giờ thao giảng tổ, cụm trường: có phép: - 0,5 điểm/lần; không phép: -1 điểm/lần.

Bổ sung:

- Trả sách thư viện trể: -1điểm/ngày.

Đăng nhập

Văn bản

Ngày hội Tiến bước lên Đoàn

T.sử cụ Huỳnh Bá Chánh

HBC website

000233336
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
83
45
622
232004
1227
2400
233336

Your IP: 54.158.241.146
19-03-2018 12:43
elear