Chào mừng đến với website trường THCS Huỳnh Bá Chánh - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng. Hôm nay là:

PHỤ LỤC

I. CHẤT LƯỢNG 2 MẶT

1. Xếp loại hạnh kiểm

Khối lớp Tốt Khá Trung bình Yếu
  Số HS % Số HS % Số HS % Số HS %
6 252 76.13% 79 23.87% 0 0.00% 0 0.00%
7 226 82.48% 46 16.79% 2 0.73% 0 0.00%
8 205 83.67% 37 15.10% 3 1.22% 0 0.00%
9 167 76.96% 46 21.20% 3 1.38% 1 0.46%
NH 15-16 850 79.66% 208 19.49% 8 0.75% 1 0.09%
NH 14-15 709 74.71% 224 23.60% 16 1.69% 0 0.00%

2. Xếp loại học lực

Khối lớp Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém
Số HS % Số HS % Số HS % Số HS % Số HS %
6 79 23.87% 113 34.14% 90 27.19% 49 14.80% 0 0.00%
7 79 28.83% 71 25.91% 86 31.39% 37 13.50% 1 0.36%
8 60 24.49% 85 34.69% 80 32.65% 19 7.76% 1 0.41%
9 23 10.60% 70 32.26% 92 42.40% 32 14.75% 0 0.00%
NH 15-16 241 22.59% 339 31.77% 349 32.71% 136 12.75% 2 0.19%
NH 14-15 178 18.76% 312 32.88% 317 33.40% 140 14.75% 2 0.21%

II. TÌNH HÌNH HỌC SINH 

1. Số học sinh có mặt đến cuối học kì I:

Khối lớp Số học sinh Số lớp Trong đó
HS nữ HS người dân tộc HS khuyết tật
Khối 6 331 09 174 0 06
Khối 7 274 07 134 0 06
Khối 8 245 07 119 0 01
Khối 9 217 06 115 0 02
  1067 29 542 0 15

2. Số học sinh bỏ học: Số học sinh bỏ học từ đầu năm học đến cuối học kì 1

Khối lớp Số HS đầu  năm  Số HS cuối học kì 1 Số bỏ học (không tính chuyển trường, học nghề…) Nguyên nhân chủ yếu/Ghi chú
6 331 331 0  
7 275 274 0 01 HS chuyển trường
8 247 245 0 01 HS chuyển trường; 01 HS ốm dài ngày
9 218 217 0 01 HS chuyển trường
Toàn trường 1071 1067 0 Có 03 HS chuyển trường; 01 HS ốm dài ngày

Đăng nhập

Văn bản

Ngày hội Tiến bước lên Đoàn

T.sử cụ Huỳnh Bá Chánh

HBC website

000233329
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
76
45
615
232004
1220
2400
233329

Your IP: 54.158.241.146
19-03-2018 12:42
elear