Chào mừng đến với website trường THCS Huỳnh Bá Chánh - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng. Hôm nay là:

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

3.1. Tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí

(1) Trong học kỳ I: Có 05 sản phẩm dạy học tích hợp của giáo viên và 02 sản phẩm vận dụng kiến thức liên môn của học sinh đăng kí dự thi thành phố. Tham gia cuộc thi Trình diễn pháo hoa trên máy tính năm 2016 2 sản phẩm.

- Cử CBQL và GV tham gia tập huấn các nội dung: Mô hình trường học mới cấp THCS. Dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuyên đề tích hợp, liên môn; khuyến khích HS tham gia công tác nghiên cứu khoa học kĩ thuật và cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia học sinh trung học; giáo dục kĩ năng sống; công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Đội, giáo viên tư vấn trường học;...đã được tiếp thu trong các đợt tập huấn của Bộ và Sở GD&ĐT.

- Cử giáo viên tham gia các lớp do trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố, các trường đại học, cao đẳng sư phạm tổ chức bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên THCS. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng CBQL, GV về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn Hiệu trưởng (HT), chuẩn nghề nghiệp GV theo các hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lí qua trang mạng "Trường học kết nối".

- Tiếp tục rà soát đánh giá năng lực giáo viên môn tiếng Anh, tổ chức bồi dưỡng theo chuẩn quy định của Bộ GD&ĐT đáp ứng việc triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”.

3.2. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của CBQL, GV

- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học. Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" để hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí; tổ chức và tham gia sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường nghiêm túc.

- Tiếp tục duy trì hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua các hoạt động thực tế, dã ngoại, mở rộng hình thức sinh hoạt chuyên môn này đối với tất cả các môn học.

- Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi, GVCN giỏi, tổng phụ trách Đội giỏi theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Tổ chức tốt và động viên GV tham gia Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học.

3.3. Tăng cường quản lí đội ngũ GV, CBQL giáo dục

- Chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu GV, NV.

- Tăng cường công tác kiểm tra nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của GV trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình (1).

4. Phát triển mạng lưới trường lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

4.1. Phát triển mạng lưới trường lớp

(12)  Trong học kỳ I đã: Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn: 1lần. Kiểm tra giáo án, hồ sơ sổ sách giáo viên: 1 lần (có 53 giáo viên hồ sơ được xếp loại tốt; 02 giáo viên không có hồ sơ, 01 giáo viên không kiểm tra do nghỉ hộ sản). Kiểm tra toàn diện HĐSP giáo viên của trường: 04 GV. Xếp loại: Tốt: 04. Kiểm tra phòng bộ môn: 1 lần. Kiểm tra cập nhật điểm: 01 lần/Tháng . Kiểm tra Sổ đầu bài: 1 lần/tuần. Dự giờ trao đổi kinh nghiệm giảng dạy: 517 tiết, trong đó có 513 tiết xếp loại tốt, 04 tiết xếp loại khá.

Nhà trường có 17 phòng học văn hóa, 10 phòng học bộ môn (có 5 phong đạt chuẩn quốc gia), 1 thư viện, 1 nhà đa năng, 1 Hội trường, 1 phòng truyền thống, 1 phòng y tế và 9 phòng chức năng khác.

Đầu học kỳ I, Nhà trường có 1071 HS, chia thành 29 lớp, bình quân 36 em trên lớp. Cuối học kỳ còn 1067 HS giảm 04 (2 em chuyển theo gia đình vào thành phố HCM, 01 em chuyển về Điện Ngọc, 01 em đau gia đình xin nghỉ dài hạn để chữa bệnh); tổng số lớp: 29, trong đó lớp 6: 9 lớp 331 em, lớp 7: 7 lớp: 274 em, lớp 8: 7 lớp: 245 em, lớp 9: 6 lớp: 217 em.

4.2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

- Nhà trường đã sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, vườn trường…

- Đã tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu của Bộ GD&ĐT. Tiếp tục triển khai Đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm..." (1). Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác thiết bị dạy học và GV kiêm nhiệm phòng học bộ môn (PHBM); 100% GV sử dụng thiết bị dạy học khi lên lớp.

- Triển khai kế hoạch tổ chức việc dạy học theo PHBM đạt kết quả. Rà soát số lượng phòng bộ môn chưa đạt chuẩn để lập kế hoạch xây dựng PHBM đạt chuẩn, củng cố duy trì và nâng cao chất lượng thư viện tiên tiến.

4.3. Tiếp tục đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Nhà trường đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia 13/11/2014, trong học kỳ đã tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia.

Đăng nhập

Văn bản

Ngày hội Tiến bước lên Đoàn

T.sử cụ Huỳnh Bá Chánh

HBC website

000233333
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
80
45
619
232004
1224
2400
233333

Your IP: 54.158.241.146
19-03-2018 12:43
elear