Chào mừng đến với website trường THCS Huỳnh Bá Chánh - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng. Hôm nay là:

logo2

Số:    /BC-THCS HBC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

Hoà Hải, ngày 24 tháng 9 năm 2015

 

BÁO CÁO

SƠ KẾT HỌC KỲ I VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2015-2016

Phần I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ I

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CỦA ĐƠN VỊ TRONG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016

Năm học 2015-2016 là năm học Nhà trường tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Năm học diễn ra trong điều kiện địa phương đang trong giai đoạn giải toả, chỉnh trang đô thị trên diện rộng, đời sống của nhân dân có nhiều biến động, khó khăn, phần nào ảnh hưởng đến công tác dạy học của Nhà trường.      

Năm học 2015-2016, tổng số học sinh (HS) toàn trường 1071 em, chia thành 29 lớp, bình quân 36 em trên lớp.

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) là 71 (52 nữ); trong đó có 65 biên chế, 6 hợp đồng; được chia thành 7 tổ chuyên môn và 1 tổ Văn phòng. Số lượng giáo viên (GV) đạt chuẩn 100%,trong đó trên chuẩn 82,75%, đảm bảo tốt cho hoạt động dạy học của Nhà trường.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng được yêu cầu, trường đã được Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia đầu năm học 2014-2015.

II. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi

Đảng uỷ, UBND Phường Hòa Hải có Nghị quyết chỉ đạo công tác giáo dục của Nhà trường. Công tác phối hợp giữa nhà trường với các ban ngành đoàn thể, Công an phường, hội Khuyến học, hội Cựu giáo chức, cấp ủy chi bộ và tổ dân phố ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả.

Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn của Phòng GD&ĐT Quận Ngũ Hành Sơn.

Đội ngũ CB, GV, NV đoàn kết, tận tâm với nghề, tận tụy với công việc và hết lòng vì HS.

Đa số HS chăm ngoan, luôn luôn có ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức và phấn đấu học tập để trở thành con ngoan, trò giỏi.

Cơ sở vật chất, cảnh quan sư phạm nhà trường ngày một hoàn chỉnh đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học.

2. Khó khăn

Đa số nhân dân phường sống bằng nghề lao động tiểu thủ công, nông nghiệp, ngư nghiệp nên mức thu nhập thấp; trên 80% hộ gia đình nằm trong diện giải tỏa đã ảnh hưởng đến việc đầu tư cho con em học tập. Một bộ phận phụ huynh thiếu quan tâm đến việc học tập của con em, giao phó việc dạy dỗ cho nhà trường. Một bộ phận HS thiếu ý thức học tập, rèn luyện, lười học, ham chơi.

Nhiều GV trẻ có con nhỏ nên ảnh hưởng đến công tác chủ nhiệm và dạy học.

Địa bàn rộng, dân cư bị xáo trộn do giải toả nên khó khăn trong công tác điều tra phổ cập giáo dục (PCGD) (1).

III. CÁC GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG HỌC KỲ I  (2015-2016)

1. Thực hiện chương trình kế hoạch giáo dục

1.1. Thực hiện chương trình các môn học

- Tiếp tục thực hiện việc giao quyền chủ động cho GV đang trực tiếp giảng dạy biên soạn lại phân phối chương trình (kế hoạch dạy học) chi tiết các môn học, các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và khả năng học tập của HS. Mỗi GV có bộ chương trình môn cả cấp học của Bộ để tham khảo và bộ tài liệu PPCT chi tiết do cá nhân biên soạn để thực hiện. Đến tuần 19, các môn học đã thực hiện xong Chương trình học kỳ I năm học 2015-2016.

1.2. Triển khai mô hình trường học mới

Đã tổ chức đưa cán bộ quản lý (CBQL) và các tổ trưởng chuyên môn (TTCM) tập huấn về mô hình trường học mới do phòng GD&ĐT tổ chức, Nhà trường đã chuẩn bị các điều kiện để tổ chức dạy học theo mô hình mới khi có sự chỉ đạo.

          1.3. Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày hoặc trên 6 buổi/tuần

- Năm học này nhà trường chưa đủ điều kiện tổ chức dạy 2 buổi trên ngày. Nhà trường đã xây dựng lộ trình và kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho những năm học  đến, xem đây là một trong những giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông.

1.4. Dạy học ngoại ngữ

1.4.1. Môn tiếng Anh

- Nhà trường đã tổ triển khai dạy học theo chương trình của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”cho 09 lớp 6 (331HS); 02 lớp 7 (70HS), 01 lớp 8 (30HS).

- Đến tháng 12/2015, Nhà trường có 4 GV có trình độ B2, 1 A2 và 1 CĐSP. Nhà trường đã bố trí GV đạt chuẩn Tiếng Anh B2 giảng dạy các lớp học chương trình mới.

- Kết quả đến cuối học kỳ I năm học 2015-2016: Các lớp học chương trình mới đạt trung bình trở lên cao hơn các lớp khác. Đối với lớp 6 trung bình trở lên cao hơn so với cùng kì năm trước (2).

(1) Có 1 khó khăn đã khắc phục được đó là các cơ sở SX đá xung quanh trường gây ô nhiễm bụi, tiếng ồn và nguồn nước ảnh hưởng đến hoạt động dạy học của trường nay đã được giải quyết. (2) Kết quả đến cuối học kỳ I năm học 2015-2016: Khối 6: Có 68.3% đạt trung bình trở lên, tăng 1.6% so với cùng kì năm trước. Lớp 7/1, 7/2: Có 98.57% đạt trung bình trở lên, cao hơn 33.97%  so với mặt bằng chung của môn Tiếng Anh khối 7. Lớp 8/1: Có 96.67% đạt trung bình trở lên, cao hơn 19.84%  so với mặt bằng chung của môn Tiếng Anh khối 8.

1.4.2. Tổ chức các câu lạc bộ ngoại ngữ

- Nhà trường đã tổ chức ra mắt câu lạc bộ Tiếng Anh nhằm nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ và tăng cường khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ cho GV và HS.

- 100% giáo viên tiếng Anh tham gia Câu lạc bộ nói tiếng Anh cho GV Tiểu học và trung học cơ sở (THCS) trong năm học 2015-2016 của Phòng GD&ĐT.

1.5. Giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông

- Tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức hoạt động giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp vào các hoạt động, các môn học thích hợp, theo các chủ điểm đã được Bộ GD&ĐT quy định. Tiếp tục, khuyến khích việc dạy nghề truyền thống của địa phương, đa dạng các phương thức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh.

- Đã tổ chức dạy học hướng nghiệp cho HS lớp 9 được 4 chuyên đề.

- Đã có 90,3% HS lớp 9 có chứng chỉ nghề phổ thông.

1.6. Giáo dục địa phương và dạy học tích hợp

1.6.1. Giáo dục về biển đảo

a) Đối với môn Địa lí

- Giáo viên đã khai thác kỹ các nội dung kiến thức về biển đảo, về chủ quyền và phát triển kinh tế biển trong các tiết học chính khóa để giảng dạy cho HS.

- Các tổ, nhóm chuyên môn đã tổ chức cho giáo viên nghiên cứu 02 bộ tài liệu do Bộ GD&ĐT biên soạn: Giáo dục về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo cấp THCS để dạy học tích hợp các kiến thức biển đảo vào những bài học thích hợp và tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, báo cáo chuyên đề.

b) Đối với môn Lịch sử

Đã triển khai dạy học các tiết lịch sử địa phương theo nội dung hướng dẫn  trong hai bộ tài liệu Lịch sử Đà Nẵng do Sở GD&ĐT biên soạn, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành tháng 4/2015. Dạy đầy đủ những tiết lịch sử địa phương được quy định trong chương trình, đồng thời thường xuyên sử dụng tài liệu lịch sử địa phương trong dạy học những bài học lịch sử dân tộc. Giáo viên luôn chú ý tính cụ thể, hình ảnh và xúc cảm cho HS. Rèn luyện khả năng tự học của học sinh, đồng thời tăng cường tổ chức các hoạt động học tập như trao đổi, thảo luận trình bày ý kiến riêng của mình. Đa dạng hoá các hình thức tổ chức dạy lịch sử địa phương như: dạy học trên lớp, tại thực địa, tại bảo tàng và tổ chức các hoạt động ngoại khoá. Về kiểm tra, đánh giá đã thực hiện đúng sự chỉ đạo, đối với học kì có bài dạy về Lịch sử địa phương, trong các bài kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì, GV dành từ 20% đến 30%  nội dung kiểm tra, đánh giá về Lịch sử địa phương.

c) Đối với các môn học khác

Giáo viên đã giảng dạy tích hợp, lồng ghép nội dung biển đảo vào các bài học có nội dung thích hợp.

1.6.2. Giáo dục phòng chống tham nhũng

Đã triển khai thực hiện nghiêm túc  Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo từ năm học 2013-2014. Triển khai dạy học tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống tham nhũng thông qua các hình thức như: Lồng ghép, tích hợp nội dung phòng chống tham nhũng vào các tiết học ngoài giờ lên lớp, tiết học giáo dục công dân, các cuộc thi hùng biện chủ đề về phòng, chống tham nhũng.

1.6.3. Giáo dục môi trường, biến đổi khí hậu

- Tiếp tục dạy học lồng ghép, tích hợp nội dung Giáo dục môi trường, biến đổi khí hậu vào các môn học, tiết ngoài giờ lên lớp, các cuộc thi rung chuông vàng, Ngày chủ nhật xanh, hùng biện, Cuộc thi "Chinh phục thử thách"…

- Nhà trường tiếp tục thực hiện tốt các Kế hoạch ứng phó với BĐKH của các cấp.  Các nhiệm vụ thuộc Đề án Xây dựng Đà Nẵng – thành phố Môi trường của UBND thành phố Đà Nẵng; các nhiệm vụ hưởng ứng “Năm văn hoá văn minh đô thị”.

1.6.4. Giáo dục kĩ năng sống và các nội dung khác

- Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật;…

- Tiếp tục triển khai dự án Hành trình yêu thương:

+ Đã bố trí thời gian thích hợp để dạy 5 bài/1 học kì đối với khối lớp 6 và 6 bài/1 học kì đối với khối lớp 7 theo tài liệu dự án đã cung cấp.

+ Đã tổ chức hoạt động truyền thông cấp lớp 2 lần/HK, cấp trường 1 lần/HK.

+ Đã thực hiện tốt góc tham vấn học đường, cử những GV có kinh nghiệm phụ trách công tác tư vấn tâm lí cho HS, sử dụng có hiệu quả tài liệu Hành trình yêu thương.

1.7. Giáo dục ngoại khóa, thể chất, y tế trường học

1.7.1. Công tác Đội

Nhà trường đã triển khai, thực hiện đầy đủ các hoạt động, phong trào do các cấp, các ngành phát động, tổ chức sinh hoạt chủ điểm chào mừng các ngày lễ lớn như 2/9, 15/10, 20/11, 22/12…. Thường xuyên tuyên truyền công tác giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống cách mạng, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý,... cho HS thông qua các tiết hoạt động GDNGLL, sinh hoạt dưới cờ, các tiết ngoại khóa, triển khai cuộc thi viết "Nhật ký làm theo lời Bác"; tổ chức  thi “Đố vui để học”, “Rung chuông vàng”; tổ chức thăm tặng quà các đơn vị Bộ đội, mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình Thương binh Liệt sỹ, chăm sóc, quét dọn vệ sinh Nghĩa trang Liệt sĩ trong dịp 22/12. Đã tổ chức đêm hội trăng rằm dành cho HS toàn trường với nhiều hoạt động vui tươi, bổ ích như Hội thi làm lồng đèn, sinh hoạt tập thể, múa lân. Nhân kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhà trường cũng đã phát động và thực hiện tốt phong trào Tuần học tốt, “Bông hoa điểm 9,10” với 8191 bông hoa điểm 9,10 (Khối 6: 2461, khối 7: 2159, khối 8: 1854; khối 9: 1717). Đã tổ chức Hội thi cây cảnh qua đó góp phần tạo nên cảnh quan sân trường xanh sạch đẹp; tổ chức Hội thi Báo ảnh trong HS.

Trong năm học 2015-2016, bên cạnh chương trình “Chia sẻ những lời hay ý đẹp từ sách” dành cho HS khối lớp 6 và 9, nhà trường triển khai thực hiện câu lạc bộ phát thanh măng non, cuộc thi “Chinh phục thử thách” đã được sự hưởng ứng đông đảo của các em HS.

Đã tham gia các hội thi do các cấp, các ngành tổ chức và đã đạt được kết quả cao như đạt giải Nhất vòng Chung kết Xúc xắc vui cấp thành phố do Sở GD&ĐT phối hợp với VTV Đà Nẵng tổ chức; giải C của em Trần Bảo Trân lớp 9/3 trong cuộc thi “Cảm nhận về bức thư của Bác Hồ gửi cho học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên 1945”.

1.7.2. Giáo dục thể chất

Nhà trường đã dạy đúng phân phối chương trình môn thể dục; tổ chức kiểm tra việc rèn luyện theo đúng các tiêu chuẩn do Bộ GD&ĐT ban hành về cách đánh giá thể lực của HS THCS; thực hiện đều đặn thể dục giữa giờ. Đã tổ chức Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) cấp trường, qua đó chọn lựa các đội tuyển để dự thi cấp quận và thành phố. Tính đến thời điểm hiện nay, Nhà trường tạm đứng vị thứ Nhì toàn đoàn HKPĐ cấp quận.

1.7.3. Y tế trường học và Chữ thập đỏ

          a) Công tác y tế trường học

Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác y tế trường học, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; thành lập Tổ tư vấn sức khỏe, tâm sinh lý cho HS ngay tại phòng y tế. Nhà trường có cán bộ y tế chuyên trách, có các dụng cụ, thuốc men… đảm bảo công tác sơ cấp cứu ban đầu cho HS.

Nhà trường đã thường xuyên tuyên truyền đến CBGVNV, HS giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bệnh tật học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm... thông qua các hoạt động truyền thông dưới cờ, các tiết sinh hoạt ngoại khóa... Đặc biệt, trong học kỳ 1 năm học 2015-2016, nhà trường đã chú trọng công tác tuyên truyền phòng tránh dịch bệnh Sốt xuất huyết với 2 lần tổ chức.

Đã tổ chức khám sức khỏe cho 100% HS; đã tuyên truyền, vận động PHHS tham gia mua bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 100%. 100% HS được theo dõi sức khoẻ trong suốt quá trình học tại trường. Có chính sách ưu tiên trong việc xếp chỗ ngồi cho các hs có tật về mắt, tai và quan tâm đến những HS có bệnh tim mạch trong các giờ thể dục.

b) Công tác Chữ thập đỏ

Nhà trường đã thành lập Đội Thiếu niên xung kích, Chữ thập đỏ của trường, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đã tuyên truyền, phát động đến HS ý nghĩa của công tác Chữ thập đỏ để các em hiểu và tham gia.

1.8. Giáo dục quốc phòng-an ninh(GDQP-AN)

- Nhà trường đã triển khai thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2015-2016 của Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng và các văn bản hướng dẫn về công tác giáo dục QP-AN của các cấp.

- Triển khai tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật GDQPAN và Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/2/2014 của Chính phủ về qui định chi tiết và biện pháp thi hành Luật GDQPAN;

- Thực hiện việc giảng dạy tích hợp, lồng ghép Luật GDQPAN vào môn Giáo dục công dân.

1.9. Giáo dục khuyết tật và hòa nhập

- Ngay từ đầu năm, nhà trường đã thống kê, rà soát các HS bị khuyết tật học hòa nhập; đã phổ biến các văn bản của các cấp, các ngành có liên quan đến HS khuyết tật đến GVCN, phụ huynh học sinh (PHHS) để phối hợp thực hiện.

- Đã thiết lập hồ sơ các HS này để qua đó có sự phối hợp thực hiện về quy chế chuyên môn cũng như đảm bảo các quyền lợi cho HS.

- Đưa CB, GV tham giađầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng về giáo dục khuyết tật để thực hiện công tác này ở trường.

1.10. An toàn giao thông (ATGT)

Nhà trường đã quán triệt các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác ATGT đến CBGVNV và HS. Đã lồng ghép, tích hợp giáo dục kiến thức về ATGT cho HS thông qua các môn học; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ trong các buổi chào cờ đầu tuần, các tiết hoạt động GDNGLL... Đặc biệt, đã tổ chức tuyên truyền chủ điểm về công tác ATGT trong tháng 9 với các nội dung như tuyên truyền kiến thức về ATGT, thi đố vui tìm hiểu, tổ chức ký cam kết thực hiện ATGT, treo các băng rôn, khẩu hiệu, tranh ảnh về ATGT trước cổng trường, trong khu vực sân trường. Đưa các qui định về tham gia giao thông vào chấm thi đua các lớp. Đã thành lập đội Xung kích đứng ở cổng trường vào đầu và cuối mỗi buổi học để theo dõi, chấm thi đua việc thực hiện công tác ATGT nói chung và đội mũ bảo hiểm nói riêng. Nhà trường đã phân công Chi đoàn phụ trách kiểm tra, giám sát vào đầu và cuối mỗi buổi học, ở khu vực đèn giao thông để phát hiện các sai phạm qua đó xử lý, chấn chỉnh kịp thời. Nhà trường đã được Sở GD&ĐT thành phố tặng giấy khen về thành tích thực hiện công tác ATGT năm 2015.

1.11.Công tác quản lý triển khai định hướng sử dụng các mạng xã hội và trò chơi trực tuyến đúng quy định

Thông qua các tiết chào cờ đầu tuần, sinh hoạt ngoại khóa; thông qua GVCN, nhà trường thường xuyên nhắc nhở và định hướng HS sử dụng các mạng xã hội và trò chơi trực tuyến đúng quy định, không ảnh hưởng đến việc học tập và tinh thần, sức khỏe của các em.

1.12. Công tác phòng, chống ma túy, tội phạm, HIV/AIDS

Nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống ma túy, tội phạm, HIV/AIDS; Ban chỉ đạo phòng chông tác hại của thuốc lá; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đã tổ chức sinh hoạt chủ điểm trong CBGVNV và HS toàn trường với các nội dung và hình thức phong phú như tuyên truyền, thi vẽ tranh, đố vui, rung chuông vàng; đã lồng ghép, tích hợp trong các môn học như Sinh học, GDCD...; thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở nội dung này đến CBGVNV và HS toàn trường thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, các tiết HĐGDNGLL, các buổi họp Hội đồng sư phạm.

1.13. Công tác Bảo vệ môi trường, xây dựng trường Xanh – Sạch – Đẹp

Nhà trường thường xuyên tu bổ, sửa chữa cơ sở vật chất, tạo cảnh quan sư phạm thân thiện; đã trang bị các panô, bảng hiệu trong khuôn viên sân trường, trồng hoa ở các bồn cây. Đã xây dựng kế hoạch phân công các lớp, các bộ phận lao động vệ sinh trường lớp, phòng bộ môn, nhà vệ sinh sạch sẽ. Đồng thời, tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường vào các ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp…

1.14. Xây dựng trường học an toàn

Nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo Trường học an toàn, Ban chỉ đạo phòng chống bạo lực học đường; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Thường xuyên tuyên truyền về phòng chống tai nạn thương tích dưới cờ, các tiết sinh hoạt lớp thông qua giáo viên chủ nhiệm (GVCN). Tình hình học tập, sức khỏe HS được đảm bảo an toàn, không có tai nạn thương tích nghiêm trọng xảy ra. Nhà trường được Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2015.

Đăng nhập

Văn bản

Ngày hội Tiến bước lên Đoàn

T.sử cụ Huỳnh Bá Chánh

HBC website

000233330
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
77
45
616
232004
1221
2400
233330

Your IP: 54.158.241.146
19-03-2018 12:42
elear