Chào mừng đến với website trường THCS Huỳnh Bá Chánh - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng. Hôm nay là:

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức “Ngày hội dân gian – Tiến bước lên Đoàn”

Căn cứ Kế hoạch năm học 2015-2016; nhằm tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, Ban HĐGDNG, Chi đoàn và Liên đội trường THCS Huỳnh Bá Chánh xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày hội dân gian – Tiến bước lên Đoàn” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Giúp cho đoàn viên, đội viên nhận thức và hiểu rõ hơn về ngày thành lập Đoàn và sự phát triển của Đoàn trong 85 năm qua, tạo điều kiện để các em học sinh tìm hiểu, sưu tầm những hình ảnh vẻ vang của Đoàn và lịch sử sáng ngời của phong trào Đội; góp phần giáo dục tình cảm, niềm tự hào với quê hương, đất nước; từ đó các em xác định trách nhiệm của mình cần phải học tập và rèn luyện tốt hơn.

- Thông qua hoạt động Ngày hội tăng thêm tình cảm giữa thầy và trò; tình đoàn kết giữa các em, rèn luyện cho các em các kỹ năng ứng xử, giao tiếp, thân thiện, tính độc lập, sáng tạo trong học tập và trong cuộc sống.

- Làm cho tất cả đoàn viên, đội viên hiểu rõ ý nghĩa giáo dục thiết thực các ngày lễ lớn trong năm.

- Thực hiện tốt kế hoạch xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Thời gian: Từ 7h00 – 16h45 ngày 24/3/2016.

2. Địa điểm: Trường THCS Huỳnh Bá Chánh.

3. Thành phần tham gia: Toàn thể CBGVNV, học sinh toàn trường.

III. CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI

Thời gian Nội dung Người thực hiện Ghi chú
Từ 7h00 – 7h15

-Ổn định tổ chức;

-Văn nghệ

-T.Rin, Ban KL

-Ban văn nghệ

Từ 7h15-8h00

-Khai mạc

-Lễ kết nạp đoàn viên

-BTC

-Chi đoàn

Từ 8h00 – 9h00

- Trưng bày, trang trí sách tại khu vực đọc sách;

-Vẽ tranh dân gian: K6,7,8,9

-Trò chơi đập niêu

-Tổ cộng tác viên thư viện (GV+HS); Tổ văn phòng hỗ trợ

-Tổ vẽ tranh+ GVCN, HS dự thi, Ban KL

-Tổ chấm trò chơi “Đập niêu”, GVCN, HS thi, Ban KL

Từ 9h-10h00

- Chấm và trưng bày tranh;

-Thi Nghi thức đội;

-Thi MHTT- Dân vũ

-Tổ vẽ tranh

- Tổ chấm Nghi thức đội, Ban KL

-Tổ chấm MHTT-Dân vũ, Ban KL

Từ 10h00-11h00

- Đọc sách

- Đố vui “Tìm hiểu tác giả, nhân vật trong Sách”

- Chấm kỷ luật, vệ sinh

- HS

- Tổ cộng tác viên thư viện;

-Tổ chấm kỷ luật, vệ sinh

5-10 câu
Từ 11h00-11h30

- Văn nghệ tự do

- Đọc sách

- Chi đoàn, TPT, HS, Ban KL

- HS

Từ 11h30-13h30 Nghỉ trưa tại chỗ GVCN, HS, Ban KL
Từ 13h30-14h00 Sinh hoạt cộng đồng, nhảy tự do Chi đoàn, TPT, Ban KL
Từ 14h00-15h00

-Rung chuông vàng

-Đọc sách

-Tổ RCV, Ban KL

-HS

Từ 15h00-15h30

-Sinh hoạt cộng đồng, nhảy tự do

- Chấm kỷ luật, vệ sinh

-Chi đoàn, TPT, Ban KL

-Tổ chấm kỷ luật, vệ sinh

Từ 15h30-16h00 Trò chơi Vua rác Tổ Trò chơi Vua rác, Ban KL
Từ 16h00-16h45 Tổng kết, bế mạc BTC, Ban KL

Đăng nhập

Văn bản

Ngày hội Tiến bước lên Đoàn

T.sử cụ Huỳnh Bá Chánh

HBC website

000233345
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
92
45
631
232004
1236
2400
233345

Your IP: 54.158.241.146
19-03-2018 12:44
elear